Grodan och saxen

Grodan och saxen är ett folkligt namn på Visby piraters vapen, bestående av Mecklenburgska tjuren flankerad av två rakknivar. Första historiska dokumentet där namnet nämns är ett medeltida beslagsprotokoll från Visbys polisstation, år 613 efter förtrycket.

Bakgrunden till uttrycket är att det i polisens beslagsprotokoll efter att denna flagga hissats i Lasarusporten står att motivet på flaggan är "en groda (?) och en sax (?)". Motivet är, såklart, ett tjurhuvud och korsade rakknivar.