Kontroversiell sexualitet

Kontroversiell sexualitet är Visby piraters skörlevnadsenhet. DFP har inga synpunkter på hur, var eller med vem man väljer att manifestera sexualitet så länge det sker med informerat entusiastiskt samtycke. Däremot kan detta upplevas som kontroversiellt av förtrycket, inkvisitorerna och puritanerna. Alltså anammar Visby pirater en accepterande och tillåtande attityd för allt sexuellt som kan anses vara kontroversiellt av motståndet. Dessutom är det ju rätt gött att ligga när alla inblandade vill.