Krabbnästet

Krabbnästet är ett kärt namn på flera av visby piraters återkommande trygga hamn i Visby under Piratveckan. En mäktig innergård omgärdad av klippa på ena sidan, hus på två sidor och en mur på fjärde sidan ger tryggt skydd och möjlighet att behandla krabbishet i lugn och ro. På den grönskande terassen med grillmöjligheter ses ofta krabba pirater sitta och kedjeröka under för- och tidig eftermiddag, samtidigt som de utför viktiga sysslor såsom skivbränning och pins-tillverkning. Själva boendet sker på övre och nedre däck, båda belägna över en butik i ett av de hus som omger gården. Ammande kvinnor dras till krabbnästet, då det sägs generera rom i bröstmjölken, vilket ger starka och virila barn.