Medeltida

Typiska medeltida outfits.

Medeltida är allt som numera (felaktigt) sägs härröra från en vagt definierad period som kallas “medeltiden” (vilket beroende på vem du frågar verkar sträcka sig från Conan Barbarens tid till 1780). Används av medeltidspuritaner som ett uttryck för koscher, och av visby pirater som något löjeväckande. Medeltidspuritanism är en central del av förtrycket.