Rakad i röven

Rakad i röven har flera betydelser.

Medeltida lek

En gammal medeltida lek med syfte att få samtliga deltagare redlöst berusade. Leks i ringformation. Deltagarna turas om att i medurs ordning säga en person eller en grupp bestående av färre än 500 individer, varpå övriga deltagare skanderar “är/var rakad/rakade i röven”. Den deltagare som säger en person eller grupp som nämnts tidigare måste häva sin dryck. Man får inte heller säga en person som ingår i en tidigare nämnd grupp. Allt det här måste gå i takt, den person som missar takten (genom att t ex staka sig eller inte komma på någon som är rakad i röven) måste häva. Denna tradition beskrivs i närmare detalj i diverse sånger, bland annnat Rakad i ringen, Rövrakning och Rakad i röven.

Sjöfartstradition

En gammal sed, där skeppsgossar enligt gotländska arkiven var rakade i röven.

Se även