Anatomiskt korrekta haren

Anatomiskt korrekta haren, så heter den pråjsiska baren! Känd för sin grillade lama. Den är belägen på Frimurarmark.

Förutom sin popularitet bland både puritaner och Visby pirater så har baren omsjungits av Visbypirater på skivan Olla flaggan om du är pirat.


På riktigt

Anatomiskt korrekta haren är vad Visby pirater kallar krogen Bistra haren.