Klaus Störtebeker

Historiskt korrekt återskapande av Klaus Störtebekers ansikte

Klaus Störtebeker av Mecklenburg (vars efternamn är taget, och betyder ungefär störta bägaren, vilket säger en del om både mängden och snabbheten med vilket Klaus drack) var Vitaliebrödernas främste kapten. Med sin besättning av likadelare utövade han klassisk skörlevnad och sjöröveri i Östersjön under slutet av 1300-talet. Klaus Störtebekers skepp var koggen der Rote Teufel, röde djävulen.

Visby och döden

År 1394 landsteg Störtebeker och hans pirater i Visby, och inledde en flera år lång period av skörlevnad. Störtebekers besättning sägs också på hemlig plats i Visby uppfört den underjordiska havsbordellen Salta muttan. Nästan omedelbart inleddes en stark våg av förtryck mot pirater, som av Visbys borgerlighet inte ansågs tillräckligt medeltida. Man började genast att bygga en mur kring Visby för att hålla piraterna ute.

Gotlands allmoge däremot, som länge levt under puritanskt förtryck, såg med förundran på de vackra kläder och det vilda skörliv som piraterna förde med sig. Detta retade upp Visbys borgerliga medeltidsvänner så till den milda grad att man tillfångatog Klaus och ytterligare ett dussin pirater. Dessa fördes i fångenskap till galgbacken utanför Visby för att avrättas.

Inför hela Visbys församlade borgerlighet och en stor samling gråtande pirater förkunnades domen: hela besättningen skulle halshuggas. Då tog Störtebeker till orda, och slog ett vad med skarprättaren: Högg huvudet av mig först, och sedan skall jag resa mig och gå förbi min fångade besättning på led. För varje pirat jag går förbi skall ni skona dennes liv.. Skrattandes gick skarprättaren med på detta, och Klaus halshöggs. Därefter reste han sig och lyckades passera flera pirater, innan skarprättaren (som arbetade på ackord under mycket osäkra arbetsvillkor) lade krokben för honom. När Störtebeker föll ned död till marken hade tretton pirater passerats och därmed räddats från döden. De såg nu, där Störtebeker låg, att han var rakad i röven.

Störtebekers Pyramid

De pirater som Störtebeker räddat från döden bestämde sig för att begrava Störtebeker med pompa och ståt, enligt egyptisk tradition. Vid den här perioden på 1300-talet var strandpromenaden i Visby täckt av ökensand, och där byggde man en pyramid och en djup gravkammare under den, i vilken Störtebeker lades till vila. I modern tid har dock Parkförvaltningen fraktat bort sanden (den användes till att skapa den artificiella ön Gotska Sandön) och blottat gravkammaren under pyramiden. Detta har sedan dess (felaktigt) kallats "Kruttornet", då pyramiden och dess gravkammaren i blottlagt läge liknar ett medeltida torn.


På riktigt

Klaus Störtebeker[1][2][3] var faktiskt en av de kända Vitaliebröderna som härjade i Östersjöområdet under slutet av 1300-talet. År 1401 tillfångatogs han av Hansan efter att ha lurats till sjöss av fartyget Bunte Kuh (Färglada kon). Därefter fördes han till Hamburg där han avrättades.

Referenser

  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_St%C3%B6rtebeker
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_St%C3%B6rtebeker
  3. http://www.blinde-kuh.de/piraten/